De basis van Kinesiologie

Spiertesten zijn gebaseerd op het idee dat er een energiestroom is door alle dingen stroomt.
De Chinezen noemen deze energie Qi (spreek uit als Tsjie). Zoals een magneet een magnetisch veld creëert dat ijzer in een bepaald patroon houdt, zo creëert Qi een veld dat de cellen van het lichaam op één lijn houdt.
Theoretisch kan met het lichaam veranderen door de Qi te veranderen.


Bij kinesiologie controleren we de sterkte of zwakte van het energieveld van het lichaam.
Alle levende wezens hebben energie. Een positieve invloed op het lichaam zorgt ervoor dat de Qi vrijer kan stromen, waardoor de spieren van het lichaam sterker worden. Omgekeerd zal een negatieve invloed de stroom van Qi verminderen en de spieren verzwakken en dus ook het lichaam.Dit effect is te wijten aan de eigenschappen van resonantie en dissonantie.


Wanneer twee golflengten van energie in harmonie zijn, resoneren ze samen. Dit resonantie-effect kan worden waargenomen wanneer een bepaalde noot een luchter doet trillen, of een zanger een bepaalde noot haalt en zo een glas doet breken.
Het object trilde met dezelfde snelheid als die specifieke noot en omdat het in harmonie is met dat specifieke geluid, absorbeert het de energie ervan en verhoogt het de trilling snelheid. Bij glasbreuk neemt het glas zoveel energie op dat het uit elkaar trilt.
We ervaren voortdurend de effecten van resonantie en dissonantie, maar de meesten van ons zijn zich er praktisch niet van bewust.

Als we bijvoorbeeld iemand ontmoeten die veel denkt en voelt zoals wij, zeggen we ‘ons op één lijn’ te voelen met die persoon.
We zouden ook kunnen zeggen dat we ‘op dezelfde golflengte’ zitten of we krijgen er ‘goede vibes’ van. Als we op deze manier in harmonie met iemand zijn, voelen we ons energieker, sterker, opbouwend en levendiger. Aan de andere kant heb je waarschijnlijk gemerkt dat ongemak de neiging heeft om je energie op te vreten. We spreken dan van ‘onenigheid’, ‘disharmonie’ of ‘slechte vibes’. Ons lichaam is een magneet en aangezien we voor ongeveer 75% uit water bestaan, is het een goede geleider van elektriciteit. Magnetische energie wordt bijvoorbeeld vastgelegd met een MRI scanner.


Kinesiologie maakt gebruik van het vermogen van het lichaam om harmoniserende of tegenstrijdige energieën te spannen en te voelen. We hebben allemaal het vermogen in meer of mindere mate, maar velen van ons hebben geleerd zulke intuïtieve vaardigheden niet te vertrouwen.