3. Enkelvoudige kruiden

De werking van de enkelvoudige kruiden wordt voor een groot deel bepaald door de smaak en  temperatuur. Dit noemen we de Sì Qì Wŭ Wèi (vier Qi, vijf smaken).

Bijvoorbeeld: bitter gaat naar het Hart (bitter in de mond, maakt het hart gezond).

Ook is de meridiaangerichtheid van belang en verder vertellen de plantonderdelen en kleur ons

een heleboel over de werking. In bijlage 1 zijn voor een grote set enkelvoudige kruiden hun smaak,  temperatuur en meridiaangerichtheid vermeld.