Anamnese & diagnostiek

De Chinese diagnostiek bestaat uit vier grote onderdelen:

 1. Start anamnese – Ba Gang – Diagnostiek door ondervraging
 2. Diagnostiek door observatie (tongdiagnostiek en huidverkenning (huidverkenning valt onder palpatie)
 3. Diagnostiek door voelen (pols diagnostiek en palpatie)
 4. Diagnostiek door horen en ruiken

Anamnese en Diagnostiek

In deze les leer je hoe je een diagnose stelt volgens de Chinese geneeswijze en hoe je via een anamnese tot deze diagnose kunt komen. Op basis van je diagnose leer je een behandelplan opstellen. De stappen die je daarbij volgt zijn beschreven volgens een Extern- en een Intern probleem. Deze stappen verschillen namelijk iets van elkaar.

De Chinese diagnostiek bestaat uit vier grote onderdelen:

 1. Diagnostiek door ondervraging
 2. Diagnostiek door observatie (hier valt de tongdiagnostiek onder)
 3. Diagnostiek door voelen (hier valt de polsdiagnostiek onder)
 4. Diagnostiek door horen en ruiken
Externe kracht Interne kracht
Onderdeel 1 diagnostiek
Start je anamnese. Vraag waar het probleem exact zit en kijk op welke meridiaan de klacht zich bevindt
Onderdeel 1 diagnostiek
Start je anamnese. Vraag naar de klacht
Stel je Ba Gang opStel je Ba Gang op
Onderdeel 1 diagnostiek
Ondervraag de verzorger met de 12 vragen (Bekijk welke vragen relevant zijn)
Onderdeel 1 diagnostiek
Ondervraag de verzorger met de 12 vragen (Bekijk welke vragen relevant zijn)en vraag de organen uit 
Onderdeel 2 diagnostiek
Onderzoek het dier door te observeren
Onderdeel 2 diagnostiek
Onderzoek het dier door te observeren
Onderdeel 3 diagnostiek
Onderzoek het dier door te voelen
(palpitatie)
Onderdeel 3 diagnostiek
Onderzoek het dier door te voelen
(palpitatie)
Onderdeel 4 diagnostiek
Onderzoek het dier door te horen en ruiken
Onderdeel 4 diagnostiek
Onderzoek het dier door te horen en ruiken
Bepaal welke meridiaan of meridianen is/zijn aangedaanBepaal in welk orgaan of organen de onbalans zit
Bepaal je behandelingBepaal je behandeling
Bepaal je TuiNa behandelingBepaal je TuiNa behandeling
Bepaal de punten die je gaat masserenBepaal de punten die je gaat masseren
Bepaal je frequentie van behandelen en welke punten je per behandeling gaat masserenBepaal je frequentie van behandelen en welke punten je per behandeling gaat masseren
Schrijf na iedere behandeling op wat je gedaan hebtSchrijf na iedere behandeling op wat je gedaan hebt

A. Start anamnese = onderdeel 1) Diagnostiek door ondervraging (Extern en Intern)

Je start met een anamnese door te vragen naar de klacht van het dier.
Kijk wel telkens wat relevant is voor de Externe of Interne klacht.

De volgende vragen zijn belangrijk:

 • De leeftijd van het dier
 • Is de klacht acuut (Extern)
 • Is de klacht chronisch (Intern)
 • Wanneer is de klacht ontstaan
 • Hoe is de klacht ontstaan
 • Heeft het dier pijn
  • Waar zit de pijn
  • Wil het dier juist bewegen ondanks de pijn (Volte)
  • Houdt het dier rust (Leegte)
  • Wordt het beter door toevoeging van warmte (Yin)
  • Wordt het beter door toevoeging van koude (Yang)
  • Wil het dier dat je de pijnlijke plek masseert (Leegte)
  • Wil het dier dat je niet aan de plek komt (Volte)
 • Is het dier kouwelijk (zoekt hij de warmte op, ligt hij opgekruld) (Yin)
 • Is het dier warm/koorts (zoekt hij de koelte op, ligt hij languit, hijgt) (Yang)
 • Heeft het dier dorst, drinkt het veel (Yang)
 • Drinkt het dier weinig (Yin)

Vals Yin tekort (Lege Hitte)

Over het algemeen kun je zeggen dat een dier met een vals Yin tekort onrustig is, m.n. in zijn slaap en ’s nachts. Hij heeft het vooral ’s nachts warm.

Vals Yang tekort (Lege Koude)

Bij een vals Yang tekort beweegt het dier zich traag, heeft niet zoveel zin om iets te ondernemen en heeft het koud.

B. Ba Gang (Extern en Intern)

Op basis van wat je nu hebt uitgevraagd, kun je de Ba Gang vaststellen.

Het is belangrijk dat je weet of de klacht zich in het Interne of in het Externe bevindt.

Als je geconstateerd hebt dat de klacht zich in het Interne bevindt, dan volg je de onderdelen bij: Interne klacht (zie stappenplan hierboven)

Als je geconstateerd hebt dat de klacht zich in het Externe bevindt, dan volg je de onderdelen bij: Externe klacht (zie stappenplan hierboven)