TuiNa: Historie

Chinese massage technieken zijn waarschijnlijk veel ouder dan de acupunctuur. In zeer oude geschriften zijn er teksten en tekeningen te vinden, die een relatie hebben met massagetechnieken. Deze geschriften zijn veel ouder dan de klassieke teksten die geschreven zijn door Huang Di, de keizer die de TCM min of meer op papier heeft gezet. In deze oude geschriften heeft men het alleen over massage en Moxa therapie.

In de oude teksten van Huang Di Nei Jing (medische klassieker), zijn stukken te lezen die gaan over massagetechnieken. Pas veel later, in de Tang dynastie (618-907 n. Chr.) komt de TuiNa therapie sterk tot ontwikkeling. In die tijd ontstond er een Keizerlijke massage waarbij vele masseurs werden opgeleid van leerling tot hof-academici. In die tijd ontwikkelde zich steeds meer technieken binnen de TuiNa.

Later tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) werd TuiNa ook voor de “gewone” man/vrouw beschikbaar en baby- en kinder TuiNa werden in deze periode ontwikkeld.  In de daaropvolgende dynastie, Qing dynastie (1644-1911) kwamen er steeds meer publicaties beschikbaar.

Toen de Kuomintang (1927-1949) aan de macht kwam werden acupunctuur en TuiNa verboden en daarbij bijna met uitsterven bedreigd. Na de oprichting van de Republiek China in 1949 werden beiden technieken weer in ere hersteld en tot op heden nog steeds toegepast, ook bij ons in de Westerse wereld.